Instagram galéria

PhotoMax 2.0 - Photos & Albums on your Website - Jquery plugin

Hírlevél

captcha 
www.pafi.hu

 

mti

Hirek

 

 

Pályázati felhívás

A HEVMESZ tagegyesületei által szolgáltatott adatokból kitűnik, hogy míg a felnőtt taglétszám örvendetesen emelkedik, a gyermek és ifjúsági taglétszám vonatkozásában ennek az ellenkezője tapasztalható.

Ezen kedvezőtlen folyamat megállítása illetve megfordítása érdekében a

 Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége a tagegyesületei részére

az ifjúsági horgászfoglalkozások támogatására pályázatot hirdet.

A pályázat célja: Anyagi eszközök biztosításával is elősegíteni a tagegyesületi szinten szervezett ifjúsági horgászfoglalkozások beindítását és - ahol már ilyen program működik ott annak  -  fejlesztését.

 Pályázatok beérkezésének helye:

HEVMESZ Iroda, Veszprém, Muskátli u. 6. sz. Interneten való pályázat esetén    \n hevmesz@hevmesz.hu Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez cím.

 Pályázatok beérkezésének határideje:            2007. április 13. 14.00 óra

 A támogatás összege összesen: 350.000-Ft.  A pályázatokat az Ifjúsági és Sport Bizottság önállóan értékeli és az így meghatározott  támogatási összegeket annak vezetője terjeszti be jóváhagyásra az Elnökségnek.

Pályázati feltételek: A pályázatban olyan programok részletes leírását kell benyújtani, amelyek az alábbi célkitűzések megvalósulását segítik elő:

 A résztvevő gyermekek, fiatalok

-  megismerjék és megszeressék a vízi és vízparti élővilágot (kiemelendően fontos a halfajok, a hal biológiai      sajátosságainak, táplálkozási szokásainak, tartózkodási helyeinek, stb.  bemutatása)

-  megtanulják a gyermek és ifjúsági horgászokra vonatkozó alapvető szabályokat  (mennyiségi és   méret-korlátozások, tilalmi idők, a kifogott halakkal való bánásmód, stb.)

-  szerezzenek alapvető jártasságot illetve fejlesszék tovább jártasságukat az alapkészségek összeállításában (zsinór és horogkötések, úszós és fenekező horgászat, stb.) és ennek érdekében a programok lehetőleg házi horgászversennyel záruljanak.

A pályázati programok elé támasztott további követelmények:

- legalább  5 gyermek résztvevő és  legkevesebb (összesen) 10 óra időtartamú elméleti  és  gyakorlati foglalkozás, névszerint kijelölt felelős programvezető (jellemzően az ifjúsági felelős) irányításával, 

- az elméleti foglalkozások keretében egy önálló témában foglalkozni kell az alkohol, dohányzás és
  drogfogyasztás veszélyeivel,

- a foglakozások részletes tematikája (A./ foglalkozás helye, B./ ideje, C./ témája és D./ jellege),

- a programsorozat részletes költségvetése,

- az egységes foglalkozási naplók vezetésének vállalása.

A bírálatnál előnyben részesül a fent megadottnál nagyobb gyermeklétszámot és óraszámot vállaló pályázat. A számszerűségi mutatók mellett kiemelkedő bírálati szempont az egyes foglalkozások kreativitása, továbbá annak vizsgálata, hogy a program mennyire épít a  megcélzott ismeretanyag elsajátításának folyamatban történő ellenőrzésére, a résztvevő gyermekek közösségé való formálására, az egészséges csapat és versenyszellem kialakítására. Figyelembevételre kerül továbbá a foglalkozások eszközigénye valamint a gyermekek részére horgászeszközökben nyújtott egyesületi támogatás mértéke.

Kettő vagy több egyesület közös programsorozattal is pályázhat. Ilyen pályázat díjazása esetén az elnyert pénzösszeget maga a program kapja. A társult egyesületek a díjazás összegével csökkentett megvalósulási költségeken osztoznak a saját megállapodásuk szerint. Az utalás a pénzügyi lebonyolítást végző egyesület részére történik.

A nyertes pályázati programok megvalósulását a Szövetség ellenőrzi. A pályázati támogatás folyósítása a foglalkozások lezárását és a foglalkozási naplók valamint a rendezők rövid önértékelésének beküldését követően történik. (Indokolt esetben egyéni elbírálás alapján időközi részutalás  is történhet.) Jelentősebb arányú létszám lemorzsolódás vagy programcsökkenés esetén az elnyert pályázati összeget a Szövetség arányosan csökkentett mértékben utalja át.


Veszprém, 2007. február 20.

                   HEVMESZ  Elnökség                                     HEVMESZ Ifjúsági és Sport Bizottság

                dr. Táncsics Aladár sk.                                                   Scher Csaba sk.
                         elnök                                                                    bizottságvezető

___________________________________________________________________

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez történő felhasználásához.