Instagram galéria

PhotoMax 2.0 - Photos & Albums on your Website - Jquery plugin

Hírlevél

captcha 
www.pafi.hu

 

mti

Hirek

 

 

Horgászok a környezet védelméért.

A Magyar Országos Horgász Szövetség és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium együttműködési megállapodása alapján kiadott MOHOSZ  és az ezt támogató HEVMESZ felhívásra megyénkben is több horgász egyesület 2007. április 14-re  a
 

Horgászok Országos Környezetvédelmi Napjára 
szervezte meg a
 Horgászok a környezetért" akcióját.

A horgász egyesületeink közül azok, amelyek vízkezelői joggal, horgásztanyával, horgászkikötővel rendelkeznek ezt a napot is bejelölték az éves közhasznú végzést előíró naptárba - és kérték a horgászokat a részvételre.

Az előzetes bejelentések is arról győztek meg bennünket, hogy egyesületeink zöme valóban fontos dolognak tartja a természeti környezet védelmét és ennek érdekében képes is tenni. 

A HEVMESZ vezetése - érezve az ügy fontosságát - több egyesületet meglátogatott és a helyszínen tájékozódott a munkavégzésről és a horgászok hangulatáról. Szerencsére a jó idő kedvező hátteret biztosított a munkavégzéshez. Horgásztársaink jó kedvvel és erejüket nem kímélve dolgoztak a környezet megtisztításáért, a tanyák működési feltételeinek fejlesztéséért. Különösen nagy számmal vettek részt a közös munkában a Balatonedericsi - és Lesence Horgász Egyesületek tagjai. Mindkét egyesület a kikötő használhatóvá tételén munkálkodott, emellett a mások által a 71-es út - és a Balaton közötti szakaszon elszórt szemetet is összegyűjtötték, a közutak kátyúzását is elvégezték.

Szomorúságot csupán a Lesence HE tagságánál tapasztaltunk, mert a HE gondos előkészítő munkája mellett sem úgy végezhették el kikötő megerősítő feltöltésüket, ahogyan azt szerették volna. A ..... Hivatal szakembere mint környezetidegen anyagot - a bazaltot - nem engedte a kikötő szintjének megemelésére felhasználni, helyette termőföldet írt elő. Ezzel az egyesületet több százezer forintos plusz kiadásra kárhoztatta. A helyszínen láthattuk, hogy az előírás szerint végzett munka igazán nem érte el az HE által kitűzött célt, ugyanis a magas vízállás miatt a feltöltés nehézkesen ment, a horgászok gumicsizmában szortyogtak a latyakban. Nem értjük, hogy kinek az érdeke lehet, hogy félmegoldásokkal keserítse a horgászokat?

Kedves Egyesületi Vezetők várjuk beszámolóitokat, hogy pontosan összesíthessük az április 14-i Horgászok a környezetért" akció közhasznú, környezetvédelmi munkáinak eredményét. Örömmel vennénk, ha a beszámolókat az ez évi környezetvédelmi munkákról készített fényképekkel is színesítenétek.

A beszámolókat és a képeket (ez utóbbiakat max. 400 pixel méretben !) a hevmesz@hevmesz e-mail címre várjuk.

Úgy gondoljuk, hogy az elvégzett munka forintban kifejezhető értéke mellett az sem elhanyagolható, hogy a tagság demonstrálta, hogy az értelmes kezdeményezésekre mindig nyitott.

Köszönjük a szervezők munkáját és külön megköszönjük az önzetlenül dolgozó Horgásztársak aktivitását!

 

Horgászok a környezetért"

          akció képei. (rövidesen)

44 egyesületre csökkent a HEVMESZ-hez tartozó tagegyesületek száma, az ESZKIMO Horgász Egyesület teljes létszámával beolvadt a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesületbe.

___________________________________________________________________

Scher Csaba Ifjúsági és Verseny Bizottság Elnöke felhívása nyomán a fiatalok versenysportjának támogatására elsőként a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület, ezt követően a keszthelyi GEORGIKON Horgász Egyesület fizette be a 10.000 Ft-os nevezési díjat úgy, hogy ez évben csapatot a versenyeken nem indít.

___________________________________________________________________

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Országos Horgász Szövetség együttműködési megállapodása alapján felhívással

 
fordulunk a horgászegyesületekhez, szövetségekhez, hogy 2007. év április 14-én  (szombaton)  legyen a

 Horgászok Országos Környezetvédelmi Napja.

 Felhívjuk és kérjük valamennyi horgászegyesületet és szövetséget, hogy a vízkezelő horgászszervezetek erre a napra szervezzék a vizeik partján a környezetvédelmi munkát, illetve a vízzel nem rendelkező egyesületek tagsága vegyen részt a leggyakrabban látogatott horgászkezelésű vizeken folytatott munkában.

 Ezen a napon közös munkával tegyük rendbe vizeink partját, szedjük össze, szállítsuk engedélyezett lerakóba az ott található szemetet, hulladékot, tartsuk karban a vízparti növényzetet, a fákat, rendezzük vizeink környezetét, a horgászhelyeket, tevékenységünkkel óvjuk a víz minőségét.

 A „Horgászok a környezetért" akció keretében megtartandó Országos Környezetvédelmi Napon minél több szervezet vegyen részt, és koordinálja tagjainak munkáját.

 Közös érdekünk a vizek és vízpartok tisztasága és rendje.

  

                                                          Magyar Országos Horgász Szövetség

                                               Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége

___________________________________________________________________

Pályázati felhívás

A HEVMESZ tagegyesületei által szolgáltatott adatokból kitűnik, hogy míg a felnőtt taglétszám örvendetesen emelkedik, a gyermek és ifjúsági taglétszám vonatkozásában ennek az ellenkezője tapasztalható.

Ezen kedvezőtlen folyamat megállítása illetve megfordítása érdekében a

 Horgász Egyesületek Veszprém Megyei Szövetsége a tagegyesületei részére

az ifjúsági horgászfoglalkozások támogatására pályázatot hirdet.

A pályázat célja: Anyagi eszközök biztosításával is elősegíteni a tagegyesületi szinten szervezett ifjúsági horgászfoglalkozások beindítását és - ahol már ilyen program működik ott annak  -  fejlesztését.

 Pályázatok beérkezésének helye:

HEVMESZ Iroda, Veszprém, Muskátli u. 6. sz. Interneten való pályázat esetén    \n hevmesz@hevmesz.hu Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez cím.

 Pályázatok beérkezésének határideje:            2007. április 13. 14.00 óra

 A támogatás összege összesen: 350.000-Ft.  A pályázatokat az Ifjúsági és Sport Bizottság önállóan értékeli és az így meghatározott  támogatási összegeket annak vezetője terjeszti be jóváhagyásra az Elnökségnek.

Pályázati feltételek: A pályázatban olyan programok részletes leírását kell benyújtani, amelyek az alábbi célkitűzések megvalósulását segítik elő:

 A résztvevő gyermekek, fiatalok

-  megismerjék és megszeressék a vízi és vízparti élővilágot (kiemelendően fontos a halfajok, a hal biológiai      sajátosságainak, táplálkozási szokásainak, tartózkodási helyeinek, stb.  bemutatása)

-  megtanulják a gyermek és ifjúsági horgászokra vonatkozó alapvető szabályokat  (mennyiségi és   méret-korlátozások, tilalmi idők, a kifogott halakkal való bánásmód, stb.)

-  szerezzenek alapvető jártasságot illetve fejlesszék tovább jártasságukat az alapkészségek összeállításában (zsinór és horogkötések, úszós és fenekező horgászat, stb.) és ennek érdekében a programok lehetőleg házi horgászversennyel záruljanak.

A pályázati programok elé támasztott további követelmények:

- legalább  5 gyermek résztvevő és  legkevesebb (összesen) 10 óra időtartamú elméleti  és  gyakorlati foglalkozás, névszerint kijelölt felelős programvezető (jellemzően az ifjúsági felelős) irányításával, 

- az elméleti foglalkozások keretében egy önálló témában foglalkozni kell az alkohol, dohányzás és
  drogfogyasztás veszélyeivel,

- a foglakozások részletes tematikája (A./ foglalkozás helye, B./ ideje, C./ témája és D./ jellege),

- a programsorozat részletes költségvetése,

- az egységes foglalkozási naplók vezetésének vállalása.

A bírálatnál előnyben részesül a fent megadottnál nagyobb gyermeklétszámot és óraszámot vállaló pályázat. A számszerűségi mutatók mellett kiemelkedő bírálati szempont az egyes foglalkozások kreativitása, továbbá annak vizsgálata, hogy a program mennyire épít a  megcélzott ismeretanyag elsajátításának folyamatban történő ellenőrzésére, a résztvevő gyermekek közösségé való formálására, az egészséges csapat és versenyszellem kialakítására. Figyelembevételre kerül továbbá a foglalkozások eszközigénye valamint a gyermekek részére horgászeszközökben nyújtott egyesületi támogatás mértéke.

Kettő vagy több egyesület közös programsorozattal is pályázhat. Ilyen pályázat díjazása esetén az elnyert pénzösszeget maga a program kapja. A társult egyesületek a díjazás összegével csökkentett megvalósulási költségeken osztoznak a saját megállapodásuk szerint. Az utalás a pénzügyi lebonyolítást végző egyesület részére történik.

A nyertes pályázati programok megvalósulását a Szövetség ellenőrzi. A pályázati támogatás folyósítása a foglalkozások lezárását és a foglalkozási naplók valamint a rendezők rövid önértékelésének beküldését követően történik. (Indokolt esetben egyéni elbírálás alapján időközi részutalás  is történhet.) Jelentősebb arányú létszám lemorzsolódás vagy programcsökkenés esetén az elnyert pályázati összeget a Szövetség arányosan csökkentett mértékben utalja át.


Veszprém, 2007. február 20.

                   HEVMESZ  Elnökség                                     HEVMESZ Ifjúsági és Sport Bizottság

                dr. Táncsics Aladár sk.                                                   Scher Csaba sk.
                         elnök                                                                    bizottságvezető

___________________________________________________________________

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez történő felhasználásához.